Vi använder oss dagligen av flera olika energikällor. Alla påverkar miljön på något sätt men vissa är definitivt bättre än andra. Förnybara energikällor är att föredra om man vill lämna ett så litet klimatavtryck som möjligt.

Förnybar energi

Energikällor som räknas till de förnybara alternativen är sol- vind- och vattenenergi. Solenergi utvinns med hjälp av solpaneler och det är idag möjligt för alla villaägare att installera denna förnybara energikälla hemma. Solpanelernas påverkan av klimatet är begränsad till produktionsfasen till skillnad från många andra källor där utsläppen är konstanta. Med solpaneler minskar du inte bara ditt eget klimatavtryck, men kan även dra ner på energikostnaderna. Eftersom solenergi är förnybar är den även mycket billigare än andra källor som exempelvis kärnkraft och fossila bränslen.

Mindre bra energikällor

Det finns vissa energikällor som man helst vill undvika i dagsläget. Anledningen är att man satt upp klimatmål som kräver att vi drar ner på användningen av dessa källor. Kärnkraft är exempelvis väldigt påfrestande för miljön. Den tillverkas med uran som grävts upp ur marken. Under utgrävningen utsätts både människor och miljön för strålningsrisker. Ämnet fortsätter att påverka miljön när det sedan ska förvaras under marken. Fossila bränslen är en annan energikälla som påverkar miljön negativt. När de förbränns släpps exempelvis koldioxid ut, vilket bidrar till klimatförändringar.