Fossila bränslen är ett samlingsnamn för fossilt lagrade organiska material som kan användas för att få energi. För att få ut energin måste fossila bränslen eldas upp och vid den förbränningen interagerar kolet med syret i luften och bildar koldioxid.

Förnybar energi refererar till energikällor som inte kommer ta slut inom en relevant framtid. I praktiken innebär det teknik som inte släpper ut några utsläpp vid produktion. Några traditionella exempel är vindkraft, vattenkraft och solceller. Nya tekniker utvecklas regelbundet och idag kan man även hitta bland annat vågkraft och termisk solkraft som använder speglar för att koncentrera solens värme. Ett annat utvecklingsområde är att effektivisera lagringen och överföringen av energi där mycket går till spillo.

Ungefär mitt emellan förnybar energi och fossila bränslen finns kärnkraft. Kärnkraft är inte förnybart då det drivs av radioaktiva ämnen som förbränns vid produktion, men de ämnena kommer att räcka betydligt längre än kol och olja. Det större problemet med kärnkraft är dess radioaktiva avfall, vars strålning kan sönderdela molekyler och orsaka cancer. Även kärnkraft utvecklas dock och moderna kärnkraftverk är både bättre på att ta vara på energin och på att minimera avfall. Generellt kan man säga att man bör vara positiv till kärnkraft i de fall där alternativet kräver tillfällig användning av fossila bränslen.