Redan idag ser man varma länder snabbt bli så pass varma att det börjar påverka miljön och befolkningen, och svalare länder som i Norden upplever mer värme än någonsin förr. Klimatfrågor är mer högaktuella än någonsin och behöver inte bara vara frågor och diskussioner, utan även snabba beslut och åtgärder.

Vilka scenarion förväntas inom klimatförändringarna?

Fortsätter den globala uppvärmningen i den takt vi har idag, kommer vi se att redan varma länder blir för varma för att bo i. Människan är innovativ och kan bygga klimatanpassade anläggningar, men det är inte tillräckligt om ett helt land inte går att bo i på grund av för höga temperaturer. Det är redan ett pågående faktum att en kvarts miljard klimatflyktingar förväntas fly till 2050 på grund av den globala uppvärmningen. Inom snar framtid kommer även bostadsmarknaden världen över att förändras på grund av ostadigare väder, mer stormar och hetta. Eftersom havsnivåerna stiger snabbt, kommer en del landmassor inom en nära framtid vara under vatten. Därför bör även bostadsmarknaden idag se över att inte bygga hus nära vatten och hav. Som privatperson kan det vara smart att köpa hus på högre höjd där man ändå kan njuta av en vacker havsutsikt. Vill man ha bra vägledning att hitta en ny bostad i Sverige eller utomlands, kan man finna ett stort urval av bostäder som passar både för kanske klimatanpassning eller andra preferenser. En annan konsekvens av klimatförändringarna är påverkan på djur och natur. Extrem hetta kan torka ut vissa delar av skog och mark, medan isbjörnar snart inte har isen kvar att leva på. Jordens ekosystem med korallrev eller skogar kommer också att förändras, men samtidigt kan människan plantera nytt och försöka finna nya innovativa klimatlösningar.

Världsbankens stöd bidrar till global uppvärmning

Parisavtalet som hölls 2015 med världens ledare, innebär ett nära samarbete och åtgärder för att hålla nere den globala uppvärmningen med 1,5 grader. Nu idag ser man en global temperaturhöjning på över 3 grader, med oåterkalleliga och skadliga miljöeffekter som följd. Trots att allt mer innovativa och naturvänliga energikällor används, finns det fortfarande länder som inte följer de åtgärder som behövs för sakta ner den globala uppvärmningen. Det gäller till exempel stora länder som Kina och Tyskland, men även länder som Moçambique, Nigeria eller Myanmar. För vissa länder handlar det om fattigdom och ett av de största problemen är att Världsbanken försvårar miljöarbetet genom att Världsbanksgruppen ger stöd till fattiga länder för fossilt bränsle. Visserligen bidrar stödet till fattiga länders utveckling, men krockar med Parisavtalet och bidrar till snabbare global uppvärmning. Det som måste göras är att Världsbankgruppens stöd istället bör ges till att utveckla miljövänliga lösningar.

Den stora plastindustrin påverkar haven och djuren som lever i haven mycket negativt. Många djurskyddsorganisationer gör insatser för att rädda djur som fastnat i plaster eller fått i sig plast av misstag. Man finner allt mer onödig plast på stränder och i valarnas magar. Som privatperson kan man ta ställning och sluta använda onödiga plaster man inte behöver och absolut slänga den i rätt sortering. Ett bra exempel på detta är McDonalds plastsugrör. Man kan helt enkelt avstå att använda något sådant. McDonalds har dock även som företag relativt nyligen just gått ut med denna rekommendation. Hjälps vi alla åt och de globala storföretagen ändrar taktik, finns det fortfarande hopp om en gladare moder jord!