Den gamla alliansen och Sverigedemokraterna har en tydlig riktning på sin klimatpolitik. De vill bedriva en så kostnadseffektiv politik som möjligt, som sänker utsläppen där det kostar minst och främjar utvecklandet av ny teknik och företagande. Den linjen drivs starkast av Nya Moderaterna som satsar mest pengar på internationella initiativ medans Centerpartiet vill sänka utsläppen både i Sverige och internationellt på ett kostnadseffektivt sätt.

Kristdemokraterna är det parti som tydligast inkluderar andra klimathot än den globala uppvärmningen (t.ex. övergödning och fiske) i sin miljöpolitik. Liberalernas utgångspunkt är att jobba genom EU och de tycker också att det är viktigt att behålla kärnkraften i övergångsprocessen från fossila bränslen. Allra starkast kämpar dock Sverigedemokraterna som vill att Sverige ska satsa på att utveckla modern kärnkraft.

Miljöpartiet, Vänsterpartiet och till viss del Socialdemokraterna är de partier som spenderar mest pengar på att Sverige som nation ska minska sina utsläpp, vilket även gör dem till partierna som satsar mest pengar på klimatet totalt. De internationella satsningarna är alla tre partierna för, däremot är det (utifrån partiernas hemsida) något oklart om Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill att Sverige ska ligga i framkant med att utveckla grön teknik, eller om det viktigaste är att vi använder oss av tekniken.