Kategorier
Sveriges roll

Politiska och individuella insatser

Så länge handlingar för miljön ses som osjälviska kommer klimathotet inte gå att stoppa. Det mesta man kan kräva är att individer har miljön i åtanke när de fattar genomtänkta medvetna beslut. Resten måste komma naturligt av att de miljövänliga alternativen är bland de bästa, billigaste och mest lättillgängliga på marknaden. De får inte kräva några större uppoffringar av konsumenternas vanliga liv.

För att förenkla möjligheten till ett hållbart liv behöver framförallt två olika saker ske. Det behöver finnas billiga alternativ till den vardagsteknik som idag använder sig av fossila bränslen (t.ex. bilar) och det behöver finnas ett överflöd av elektricitet eller framtida alternativ till elektricitet från förnybara källor. De två är ganska tydligt kopplade till varandra: det räcker inte att saker drivs av el, utan den elen måste också vara producerad på ett hållbart sätt.

Mindre uppoffringar från individen inom vissa områden är dock underlättande faktorer. Återvinning och second hand är sådana områden: det blir lättare för samhället om redan färdigställt material används flera gånger istället för att processen ska behöva börja om på nytt. Ett annat exempel är veganism. Det fungerar eftersom djur befinner sig högre upp i näringskedjan än växter och förlorar mer energi i produktionsprocessen, vilket för det mesta resulterar i mer växthusgaser. I båda dessa exempel kan samhället vara med och hjälpa dess individer. Ett exempel när det gäller återvinning är Sveriges pantsystem. En möjlig hjälp för att äta klimatsmart kan vara att erbjuda information om klimatutsläpp för olika varor och märken.

Kategorier
Sveriges roll

Fossila bränslen vs. Förnybar energi

Fossila bränslen är ett samlingsnamn för fossilt lagrade organiska material som kan användas för att få energi. För att få ut energin måste fossila bränslen eldas upp och vid den förbränningen interagerar kolet med syret i luften och bildar koldioxid.

Förnybar energi refererar till energikällor som inte kommer ta slut inom en relevant framtid. I praktiken innebär det teknik som inte släpper ut några utsläpp vid produktion. Några traditionella exempel är vindkraft, vattenkraft och solceller. Nya tekniker utvecklas regelbundet och idag kan man även hitta bland annat vågkraft och termisk solkraft som använder speglar för att koncentrera solens värme. Ett annat utvecklingsområde är att effektivisera lagringen och överföringen av energi där mycket går till spillo.

Ungefär mitt emellan förnybar energi och fossila bränslen finns kärnkraft. Kärnkraft är inte förnybart då det drivs av radioaktiva ämnen som förbränns vid produktion, men de ämnena kommer att räcka betydligt längre än kol och olja. Det större problemet med kärnkraft är dess radioaktiva avfall, vars strålning kan sönderdela molekyler och orsaka cancer. Även kärnkraft utvecklas dock och moderna kärnkraftverk är både bättre på att ta vara på energin och på att minimera avfall. Generellt kan man säga att man bör vara positiv till kärnkraft i de fall där alternativet kräver tillfällig användning av fossila bränslen.