Klimatfrågan är av extra vikt i en global kris som påverkar alla levande organismer, inklusive djur. Klimatförändringarnas inverkan på djur är betydande och omfattande och det är viktigt att förstå hur det påverkar dem för att skydda och bevara jordens biologiska mångfald. Denna mångfald är även en del av svenska hem och via Zoo hittar du Sveriges största sortiment av djurtillbehör, foder samt andra artiklar. En viktig sak som också bör påpekas är att Zoo har ett tätt samarbete med veterinärkliniker i hela Sverige.

Djurens livsmiljöer

En av de mest betydande effekterna av klimatfrågan när det kommer till djur är klimatförändringen av deras livsmiljöer. Stigande temperaturer, ökande torka och stigande havsnivåer bidrar alla till att förstöra livsmiljöer som djur är beroende av för att överleva. Som ett resultat av detta tvingas många arter migrera till nya områden eller möta utrotning. Till exempel förlorar isbjörnar sin livsmiljö för havsisen och många fågelarter förändrar sina vandringsmönster.

Störning av matkällor

En annan påverkan av klimatförändringar på djur är störningen av deras matkällor. I de svenska hemmen kan vi via Zoo se till att våra djur får den mat de behöver. I det vilda är förändringar i nederbördsmönster, temperatur och havsnivåer en påverkan på tillväxten av tillgången på växter och andra födokällor för djur. Detta kan leda till matbrist, vilket kan leda till undernäring och till och med dödsfall. Till exempel skadas korallrev, som är en viktig födokälla för många marina djur, av stigande havstemperaturer och försurning.

Klimatförändringar har också en direkt inverkan på djur genom ökad frekvens och svårighetsgrad av extrema väderhändelser, värmeböljor, översvämningar och orkaner kan alla vara förödande för djur, vilket leder till förlust av liv. Till exempel, under kraftiga översvämningar kan många amfibier och reptiler inte hitta skydd och som ett resultat dör de.

Den internationella klimatfrågan