Så länge handlingar för miljön ses som osjälviska kommer klimathotet inte gå att stoppa. Det mesta man kan kräva är att individer har miljön i åtanke när de fattar genomtänkta medvetna beslut. Resten måste komma naturligt av att de miljövänliga alternativen är bland de bästa, billigaste och mest lättillgängliga på marknaden. De får inte kräva några större uppoffringar av konsumenternas vanliga liv.

För att förenkla möjligheten till ett hållbart liv behöver framförallt två olika saker ske. Det behöver finnas billiga alternativ till den vardagsteknik som idag använder sig av fossila bränslen (t.ex. bilar) och det behöver finnas ett överflöd av elektricitet eller framtida alternativ till elektricitet från förnybara källor. De två är ganska tydligt kopplade till varandra: det räcker inte att saker drivs av el, utan den elen måste också vara producerad på ett hållbart sätt.

Mindre uppoffringar från individen inom vissa områden är dock underlättande faktorer. Återvinning och second hand är sådana områden: det blir lättare för samhället om redan färdigställt material används flera gånger istället för att processen ska behöva börja om på nytt. Ett annat exempel är veganism. Det fungerar eftersom djur befinner sig högre upp i näringskedjan än växter och förlorar mer energi i produktionsprocessen, vilket för det mesta resulterar i mer växthusgaser. I båda dessa exempel kan samhället vara med och hjälpa dess individer. Ett exempel när det gäller återvinning är Sveriges pantsystem. En möjlig hjälp för att äta klimatsmart kan vara att erbjuda information om klimatutsläpp för olika varor och märken.