De allra flesta av oss är beroende av el för att få våra hem och vårt vardagsliv att fungera och gå runt. Ju mer medvetna vi konsumenter blivit genom åren desto större krav ställer vi på elbolagen och elens ursprung. Ju mer förnybar el som används desto bättre, och de flesta bolag har anpassat sig efter sina kunders krav. Men det finns förstås också andra frågor som är av vikt när vi väljer elbolag, som till exempel pris och trygghet över skiftande säsonger.

 

Prisfördelar lockar

Beroende på typ av hushåll och hur ekonomin ser ut i övrigt väljer vi olika typer av elavtal, där de två vanligaste är fast eller rörligt pris. Här i Sverige är vintrarna numera väldigt skiftande och det kan vara svårt att veta hur tufft det kommer bli för elproduktionen, något som kan påverka priset väldigt mycket. Många bolag har därför även ett alternativ som gör elpriset fast under vintern och rörligt under sommaren, för att underlätta för sina kunder. Eftersom elpriset är en av de viktigaste frågorna, utöver miljöaspekten, för många konsumenter lockar vissa elbolag med ytterligare fördelar. Ett exempel är bonustimmen från Göta Energi som innebär att du tjänar in en timmes elförbrukning om dagen, och får tillbaka alla intjänade timmar en gång om året då bonustimmarna dras från din faktura. Fördelar som det här kan locka många kunder medan höga andelar förnybar energi är en annan fråga som är väldigt viktig för många idag.

Förnybara källor ofta viktigast

Det intressanta med förnybara källor är att ursprunget kan vara vind, vatten, sol eller en kombination av dem, vilket gör att kunder kan gå in och titta på detaljerna hos de elbolag de är intresserade av och välja det som passar dem bäst. Hushållsel är numera smidigt att välja beroende på vilka preferenser man har och de elbolag som kan visa upp en kombination av bra prissättningar och hög andel förnybara källor i sin elproduktion, har de bästa förutsättningarna att locka kunder. Extra fördelar som bonustimmen från Göta Energi får vissa bolag att sticka ut lite extra, och du som kund får ännu fler valmöjligheter.