Skogen är en av Sveriges mest värdefulla resurser. Det är till stor del genom skogsbruk vi har blivit rika och kunnat tillåta oss att utveckla och bibehålla det välstånd vi idag tar för givet. Så har det varit länge. Export av träd och förädlade träprodukter har hållit oss flytande i århundraden. Men det är inte det enda positiva med skogen, utan skog är också en nyckelfråga när det kommer till att möta klimathoten och se till att vi överlever som art.

Träd binder koldioxid

Träd lever på koldioxid. Det är genom att ta koldioxid från luften som träd kan växa. Eftersom vi i Sverige har mycket skog så räknar man med att denna naturresurs nästa helt klimatkompenserar för det resten av landet släpper ut. Faktum är att skogsplantering är en av de viktigaste åtgärder vi kan göra för att minska våra totala utsläpp, särskilt som det också minskar problemen med erosion.

Viktigt att uppskatta skogen

Eftersom skogen är så pass viktig behöver vi också vårda den. Och det är inte bara markägarens ansvar, utan även du som privatperson kan vara med och bidra. Om inte annat genom att använda skogen, visa att den är uppskattad. Dra nytta av allemansrätten och ta med dig barnen ut i naturen. Faktum är att ni bara genom att röra er där, plocka bär och trampa runt i mossa, bidrar till att skapa en levande natur som är bra för den ekologiska mångfalden. Det är heller inte något som kostar särskilt mycket, och om du kan ta det här som vana istället för att göra längre resor med bil eller flyg sparas också mycket koldioxid. Det enda du behöver är bra kläder och ett utekök som du kan laga en härlig måltid på. Ju fler människor som är ute i skogen, desto mer kommer vi också inse värdet av att bevara den. Så ta gärna med en kompis.

Klokt skogsbruk är viktigt

Det finns många som har åsikter om skogsbruket, särskilt om strategin med att hugga stora kalhyggen. Men en sak som är säker är att aktivt skogsbruk är en viktig klimatåtgärd. Du kanske kommer ihåg de stora skogsbränderna för några år sedan. De var inte bara en human och ekonomisk katastrof, utan skogsbränder släpper också ut enorma mängder koldioxid. Det är därför viktigt att gallra en skog och aktivt verka för att minska riskerna för att sådana bränder uppkommer igen. En skogsägare behöver därför jobba långsiktigt och se till att hans eller hennes skog är välskött enligt konstens alla regler. Det tjänar vi alla på.