Idag ser man en allt större obalans i väderleken med för mycket hetta, ökade jordbävningar, skyfall som orsakar översvämningar, eller med en snabbt ökande havsnivå. Det har blivit en realitet att extremväder är något som man nu måste vänja sig vid, men det finns också åtgärder som redan idag behöver starta för ett anpassat samhälle som står emot vädret bättre.

Globala åtgärder mot extremhetta

Luftkonditionering, fläktar och tillgång till friskt vatten är viktigt under hetta. Alla har dock inte samma möjlighet och fattiga länder är de som blir mest utsatta och det leder till klimatflykt. Det som påverkar klimatet mest idag är fossilt bränsle och stora industriella länder som Kina och Tyskland, har inte minskat sina fossila utsläpp. Även fattiga länder får bidrag av Världsbanken för att bygga upp sin industri, men detta sker dock med fossilt bränsle som i sin tur ökar på den globala uppvärmningen mer. En rapport från FN år 2020, visar att många länder är för långsamma med sina klimatmål men det behöver gå snabbare. Trots en ökad användning av alternativa miljövänliga bränslen, är jordens temperatur på väg upp mot 3 grader mer om vissa länder inte håller klimatkraven. Som individ ska man se till om man har möjlighet, att få i sig minst 1,5 liter vatten vid hetta, alltid se till att skydda huvudet med keps eller hatt, samt bara gå ut om det är nödvändigt. Har man en gård med djur som betar ute, kan det vara klokt att se till så de har ett tak att skydda sig under och tillräckligt med vatten. Något som också är viktigt att ha om man har till exempel får, är stabila fårstängsel av hög kvalitet så att fåren är skyddade.

Att tänka på vid ökade havsnivåer

Det är ett faktum att havet stiger snabbare än vad man trott med cirka 3 millimeter per år, men även med ett påslag av 0,8 mm som accelererar. Ska man köpa hus, är det klokt att tänka på var man köper sitt hus idag. Även om det tar tid att vattnet stiger så pass att det påverkar ett hus, kan allt mer oberäkneliga stormar och skyfall orsaka snabb översvämning. Med dagens klimatförändringar, bör man inte köpa ett hus vid kusten nära vatten. Om så är fallet, är det klokt att ett hus ligger mer på en höjd med stabil grund. Man ska även tänka på lokaliseringen och landskapet. Skåne som är ett platt landskap, kan ha stora delar mark under vatten redan år 2100. Trots framtidsprognoser som kan verka oroväckande och dystra, är människan samtidigt uppfinningsrik och allt fler lösningar arbetas fram för bästa klimatanpassning. Kanske man uppfinner stora kylande kupoler över städer eller fler flytande hus och städer på vatten? Så länge människan forskar, uppfinner och är anpassningsbar, finns det alltid hopp om en bättre värld!