Klimatet och klimatfrågor är ett viktigt ämne i vår nutida värld. Miljöföroreningar och utsläpp har blivit ett stort problem och påverkar vårt klimat mer än vad man trott från början. På en internationell nivå arbetar man genom Agenda 2030 och ett av målen, är att bland annat bevara ekosystemet genom miljöinsatser i varje land.

Sveriges miljöarbete

Naturvårdsverket representerar Sverige i det internationella miljösamarbetet och ansvarar för de åtgärder som ska etableras och följas upp. En fördjupad utvärdering av miljömålen visade 2019 att det är mycket bråttom att minska utarmningen av den biologiska mångfalden och stärka vårt ekosystem i Sverige. En positiv aspekt är att Sverige har ambitiösa miljömål och tillhör ett av de länder som är världsledande inom miljöarbete. Dock finns det många mål som Sverige måste blir mer effektiva med. Ett av målen är att bland annat få bort gifterna med bekämpningsmedel inom jordbruk. Denna process går just nu alldeles för långsamt och en stark lagstiftning räcker just nu inte. Lösningen på detta kan vara frivilligt arbete genom företag som vill vara goda exempel för en bättre miljö. När man äger ett företag behöver man fakturera och ibland kan det uppstå problem med kunder som inte betalar i tid. Då kan man med fördel anlita Intrum som kan erbjuda tjänster med krav- och inkassohantering, restkontra eller delgivning.

Miljöföroreningarnas effekten på djur och människor

Miljöförändringar leder till nya sjukdomar och besvär hos både människa och djur. Föroreningar förekommer i luft, mat och vatten. Det är känt att föroreningar är en framtidsutmaning för hälsan och ett nutida dilemma. Forskning visar att ökade temperaturer gör oss mer infektionskänsliga, skapar fler allergier och vektorburna sjukdomar. Vektorburna sjukdomar betyder att i takt med att ekosystemet förändras, bidrar det till att andra arter från resten av världen migrerar in i Sverige. Ett bra exempel är fästingar och dess ökade spridning av TBE och borrelia. När det kommer till djur och växter, är det ett faktum att miljögifter påverkar den biologiska mångfalden och djurarter samt växter riskerar dö ut, mutera eller få sjukdomar.

Även om skadan redan är skedd när det kommer till miljöpåverkan, finns det många åtgärder som har förbättrat miljön. I Sverige ser man en ökning av vindkraftverk, solceller, solparker och vattenkraft. Alla dessa smarta energilösningar belastar inte miljön och konsumenter kan med gott samvete göra medvetna val med miljövänliga energikällor. Miljön är vår framtid och det är viktigt att allt fler företag tar sitt ansvar i miljöarbete. Det är även varje enskild individs ansvar att dra sitt strå till stacken i miljötänkande medvetenhet.