Klimat är detsamma som väder över längre tid. Det kan låta som en alltför enkel förklaring, men ordets innebörd är inte mer komplicerad än så: klimatet i ett land är helt avgörande för vilket väder du kommer få om du åker dit. Hot orsakade av förändrat väder (på sikt förändrat klimat) kallas för klimathot och alla klimathot på planeten jorden tillsammans utgör klimathotet.

Människan har och kan förändra vädret/klimatet på flera olika sätt. Några relevanta exempel är surt regn som orsakas av orenat svavel från framför allt fossila bränslen. Ett annat exempel är freoner (kolväten där väteatomer ersätts av klor och/eller fluoratomer) som bryter ner ozon i atmosfären. Då ozon reflekterar bort (större delen av) solens mer koncentrerade energi, blev resultatet en högre andel skadlig strålning från solen. Men den förmodligen största och överlägset mest diskuterade påverkan människan haft på vädret/klimatet, är genom att höja jordens medeltemperatur.

Hur går då uppvärmningen till? Jo, solen producerar som sagt strålning, som innehåller mycket energi på grund av solens höga temperatur. Den energi som träffar jorden måste åka tillbaka ut i rymden, därför att annars skulle temperaturen på jorden konstant förändras och det är också så fysik och energi fungerar. Eftersom jordens temperatur är betydligt lägre än solens blir den energi som jorden skickar ut mindre koncentrerad och mer utspridd. Man talar om att solens högre energi har en kortare våglängd än jordens lägre energi.

Nyckeln här är att förstå att solens energi in till jorden är annorlunda än jordens energi ut mot rymden. I jordens atmosfär finns det nämligen molekyler som kan ta upp energi från vissa våglängder men inte andra. De molekyler som kan ta upp energi från jordens våglängder har samlingsnamnet växthusgaser (då de håller kvar jordens energi på samma sätt som ett växthus). Växthusgaser som tar upp mer av jordens energi än vad de reflekterar bort har en uppvärmande effekt på planeten. När man ökar mängden av dessa växthusgaser ökar man således jordens energimängd och temperatur.

Den växthusgas som människan släppt ut i störst mängder är koldioxid. Den står för 76% av samtliga utsläpp mätt i effekt på den globala uppvärmningen/100 år. Koldioxid bildas vid all form av förbränning av kol (när kolet interagerar med syret i luften) och kan brytas ner av växter i en process benämnd fotosyntesen.

Ökningen av koldioxidhalten i luften har skett på framför allt två olika sätt. Det ena är genom att förbränna kol som en gång var del i en naturlig interaktionen mellan djur och växter, men numera ligger lagrad i mark och berggrund. Det andra är att förstöra växter som kan utföra fotosyntesen och bryta ner koldioxid. Det kan ske både direkt genom exempelvis skövling av regnskog och indirekt genom alger som dör av temperaturökningar och torrare träd som lättare brinner ner.