Behöver du nya maskiner till gården eller till ditt företag? I så fall kan du göra både din plånbok och klimatet en tjänst genom att köpa begagnade maskiner. På så vis vinner vi alla på att du gör rätt val och köper begagnat istället för nytt.

Därför är det bättre att köpa begagnat

För att tillverka alltifrån kläder till traktorer krävs energi. Mycket energi. Att ta fram alla komponenter som krävs för att kunna sy ihop en tröja eller bygga ihop en traktor kräver även enorma naturresurser. Exempelvis ska metallen som traktorn är byggd av tas upp från jorden, renas och formas. Att framställa nya saker är med andra ord väldigt krävande på många sätt och förr eller senare kommer jordens resurser att ta slut. Därför är det viktigt att den som kan köpa begagnat gör det, så att naturen slipper offras för att ytterligare en produkt ska framställas.

Om du behöver köpa maskiner till din bondgård eller ditt företag, så har du mycket att vinna på att köpa dem begagnade istället för splitternya. Dels är de betydligt billigare jämfört med nya maskiner och dels gör du en stor tjänst för miljön när du köper begagnat. Hos Blinto finns ett stort sortiment av begagnade maskiner för de flesta branscher.

För dig som vill gå ännu lite längre kan du köpa elektriska maskiner för ändamålen. Elektriska maskiner bidrar inte till växthuseffekten då de helt och hållet drivs av el. Men för att du ska få nytta av dina maskiner och kunna vara så oberoende som du vill kunna vara, så bör du investera i en solcellsanläggning. På så vis blir du självförsörjande på el och kan få tillgång till el även om det statliga elnätet skulle ligga nere eller vara överbelastat. En solcellsanläggning är en bra investering både för dig och miljön.