Vi befinner oss nu i två akuta kriser för klimatet och den biologiska mångfalden, där vi är på väg mot 2,7 graders uppvärmning och en miljon arter hotas av utrotning. Många vill hjälpa till i kampen att rädda klimatet och vår biodiversitet som är så viktig för vår matförsörjning och överlevnad. Ett sätt är att minska det avtryck din bostad gör på klimat och miljö, till exempel genom att anlägga en trädgård som stärker den biologiska mångfalden och i övrigt skapa en så positiv effekt på miljö och klimat som möjligt.

Med ett enskilt avlopp från Fann kan du luta dig tillbaka och vara säker på att ditt avlopp har tagits fram med minsta möjliga miljöpåverkan. Du får tillgång till rätt entreprenör, system, installation och alla nödvändiga dokument som krävs. Avloppet är helt underhållsfritt, vilket innebär att du kan fokusera på att skapa en trädgård rik på växter och djur och ett hus som är byggt i miljövänliga material.

Trädgård med biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är alla arter som finns i naturen, inklusive fåglar, växter, bin, humlor med mera. Alla arter intar en viktig del i ekosystemet och bidrar till att naturen runt om ditt hus tar upp koldioxid och lagrar det från atmosfären. För att gynna mångfalden i din trädgård kan du låta en del av gräsmattan övergå till äng, och lägga in många sorters växter som har stora kontraster i form, färg och storlek. Se till att de växter du väljer blommar från den tidiga våren ända fram till sen höst.

Upp till 70 procent av våra vilda biarter bygger bon i jorden. Om din mark är mullrik och lerig kan du blanda den med sand i ett hörn på tomten som är soligt och gassigt. Det ger en mark som är mer lockande för bina att bygga bon i. På vintern kan du också hjälpa fåglarna med ett fågelbord som har många olika matsorter. På så vis får du in många fågelarter, som kan gömma sig från rovdjur i dina buskar.

Använd rätt material

När du bygger ett nytt hus är det viktigt att försöka återanvända material så mycket som möjligt och i sista hand använda nytt från naturen. Kanske du kan få tag i gamla fönster från ett rivningshus, eller material du kan bygga ett växthus med där du odlar din egen mat. Karin Nyquist är arkitekt och har under tjugo års tid samlat byggmaterial som slängts av andra kring Göteborg. Med hållbart och återanvänt material har hon under tiden byggt ett unikt hus och inte behövt ta en krona i lån. Uppe vid taknocken sitter solfångare som värmer vatten och ger golvvärme. Hon har också lagt till solceller som täcker taket och ger el till hushållet.

Det går även att bygga om ett befintligt hus att bli mer hållbart. Andreas och Linnea bor i en villa från åttiotalet som de har byggt om med hållbara och klassiska material. De ser sitt hem som fortfarande under uppbyggnad och följer husets tidigare arkitektur och raka linjer när de renoverar sitt hem.