Vad är klimathotet?

Klimat är detsamma som väder över längre tid. Det kan låta som en alltför enkel förklaring, men ordets innebörd är inte mer komplicerad än så: klimate

Read More

Klimatfrågan internationellt

Politiska frågor relaterade till att bekämpa den globala uppvärmningen kallas för klimatfrågor. Fördjupningar till varför klimatfrågor och klimatpolit

Read More

Sverige som klimatland

Sverige har mycket goda möjligheter till att bli klimatmodell för andra länder. Vi ligger redan bland de lägsta i utsläpp/capita i västvärlden och en

Read More